Thursday, June 29, 2017

ตู๋กูเจียหลัว

ตู๋กูเจียหลัว
นำแสดงโดย
เฉินเฉี่ยวเอิน
เฉินเสี่ยว

เรื่องราวของตู๋กูเจียหลัวที่ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคกับหยางเจียนในยุคสมัยแห่งการช่วงชิงอำนาจ สามีของนางกลายเป็นปฐมฮ่องเต้แห่งราชวงศ์สุย ส่วนนางก็ก้าวจากธิดาขุนนางไปเป็นตู๋กูฮองเฮา

No comments:

Post a Comment