Wednesday, November 11, 2015

Return of Happiness (Chinese Drama - 2015)


ชื่อเรื่อง: Return of Happiness (Chinese Drama - 2015)
ชื่ออื่นๆ: 幸福归来 / Xìngfú guīlái
ประเภท: ดราม่า Love, Modern
จำนวนตอน: 48 ตอน
สถานีออกอากาศ:
วันเวลาออกอากาศ:  November 7, 2015
ผู้กำกับ (Director): Shen Yi

รายชื่อนักแสดง
Ron Ng
Qin Li
Tóngyǐxuān
Guō Jiāháo
Yáng Yǔtíng
Lǐ Xīncōng
Liú Wénzhì
Qín yàn
Zhāng Guóqìng
Lǐ Shìpéng
Hǎo yáng

เรื่องย่อ
Yu You Wei had her identity as a rich heiress taken away from her and replaced by another girl at a young age; all without her knowledge. Years later, with the help of Han Ming she begins to reach her sailing dream. During her journey she encounters various obstacles including finding out the truth…


Link Watch Online Raw:

No comments:

Post a Comment