Thursday, November 8, 2012

อ่านละครไทยออนไลน์ เรื่อง ดุจตะวันดั่งภูผา ตอนที่ 1บทประพันธ์ / บทโทรทัศน์ : ภูมิแผ่นดิน
       กำกับการแสดง : เฉิด ภักดีวิจิตร
       แนวละคร : แอ็คชั่น โรแมนติก ดราม่า
       ดำเนินงานสร้าง : อาหลอง จูเนียร์
       ดูแลงานสร้าง : บุญจิรา ตรีติยะ
       ออกอากาศ : พุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.25 น. ทาง ช่อง 7 สี
       ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่ม พุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 -
       จำนวนตอนออกอากาศ : 14/-


นักแสดง
1. ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ รับบท ไท
       2. ณัฐชา นวลแจ่ม รับบท ปลายฟ้า
       3. ปัณฑิตา ภูวิจารย์ เคาว์เวลล์ รับบท นันณภัส หรือ พัด
       4. พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ รับบท พีท
       5. พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบท เรียว
       6. พลอยปภัส ธนันต์ชัยกานต์ รับบท แป้ง
       7. ศิระ รัตนโภคาสถิต รับบท โอตี่
       8. ชูชัย บุศราคัมวงศ์ รับบท บุ๊น
       9. ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ รับบท อาฮวด
       10. นึกคิด บุญทอง รับบท มังกร
       11. ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์ รับบท ลิลลี่
       12. ชรัฐฐา อิมราพร (แจม เนโก๊ะจัมพ์) รับบท หนูเอม
       13. เกรียงศักดิ์ เหรียญทอง รับบท น้าฉัตร
       14. ยุพ ข่าน รับบท น้าแป๊ด
       15. จรินทร์ พรหมรังสี รับบท อาเพียว
       16. วันวิสา ศรีวิไล รับบท เบ็ตตี้
No comments:

Post a Comment