Tuesday, August 14, 2012

Panda and Hedgehog [ซับไทย – บรรยายไทย] [Korean Drama]


Cast
  • Lee Dong Hae ลี ดง เฮ as Go Seung Ji
  • Yoon Seung Ah as Pan Da Yang
  • Choi Jin Hyuk as Choi Won Il
  • Yoo So Young as Kang Eun Bi
  • Park Geun Hyung as Park Byung Moo
  • Lee Moon Hee (이문희) as Park Mi Hyang
  • Yang Hee Kyung as Kim Kap Soon
  • Han Soo Min (한수민) as Pan Da Na
Story
Go Seung Ji (Lee Dong Hae) is a patissier who has been an orphan since young and behaviour like a porcupine. He then meets and fall in love with an easygoing lady called Pan Da Yang (Yoon Seung Ah) who is the owner of ‘Cafe Panda’.--Koreandrama.org

โก Seung Ji (ลี ดง เฮ) เป็น A pastry chef or pâtissier (เซฟทำขนม) ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เล็ก อีกทั้งมีพฤติกรรม นิสัยเหมือนเม่น  หลังจากนั้น โก Seung Ji ได้พบและตกหลุมรัก กับผู้หญิงที่ชื่อ แพน ดา ยาง (Yoon Seung Ah) ที่เป็นเจ้าของร้าน 'Cafe Panda' -Koreandrama.

 
Panda and Hedgehog [ซับไทย – บรรยายไทย] [Korean Drama]

No comments:

Post a Comment