Thursday, August 30, 2012

My Daughter / 夏家三千金 / Xia Jia San Qian Jin [Eng Sub] [Taiwan Drama Tv Series]

 Posted ImagePosted Image


Part 1: My Daughter 夏家三千金 (Xia Jia San Qian Jin) [Episode 01-40]
Part 2: My Daughter 愛情真善美 (Ai Qing Zhen Shan Mei) [Episode 41-80]
Total Episode 80

Main Casting:
 • Tiffany Tang Yan 唐嫣 as Xia Tian Mei 夏天美
 • Qi Wei 戚薇 as Xia You Shan 夏友善
 • Zhang Meng 張檬 as Yang Zhen Zhen 楊真真
 • Roy Chiu (Qiu Ze) 邱澤 as Yan Ge 嚴格
 • Baron Chen Chu He 陳楚河 as Zhong Hao Tian 鐘皓天
 • Xu Zheng Xi 徐正曦 as Yan Li Heng 嚴立恆
Extending Casting:
 • Howie Huang 黃文豪 as Xia Zheng Song 夏正松
 • Zheng Wei Li 鄭衛莉 as Yu Jing 于靚
 • Linda Liu 劉瑞琪 as Yang Liu 楊柳
 • Zheng Luo Qian 鄭羅茜 as Sun Xiao Jing 孫曉菁
 • Bian Yuan 邊原 as Tian Hao 田昊
 • Zhang Dan Feng 張丹峰 as Hua Sen 華森
 • Chang Ru Yan 常汝言 as Zhang Xiu Nian (Yan Ge's Granny) 張秀年
 • Wang Jian Xin 王建新 as Yan Ming Zhong 嚴民中
 • Yang Jie Mei 楊洁玫 as Hu Lian Sheng 胡蓮生
 • Cao Yan Yan 曹艷艷 as Wang Xiu Luan 王秀鸞
 
My Daughter / 夏家三千金 / Xia Jia San Qian Jin [Eng Sub] [Taiwan Drama Tv Series]

Episode 1: 夏家三千金

Episode 2: 夏家三千金

Episode 3: 夏家三千金

Episode 4: 夏家三千金

Episode 5: 夏家三千金

Episode 6: 夏家三千金

Episode 7: 夏家三千金

Episode 8: 夏家三千金

Episode 9: 夏家三千金

Episode 10: 夏家三千金

Episode 11: 夏家三千金

Episode 12: 夏家三千金

Episode 13: 夏家三千金

Episode 14: 夏家三千金

Episode 15: 夏家三千金

Episode 16: 夏家三千金

Episode 17: 夏家三千金

Episode 18: 夏家三千金

Episode 19: 夏家三千金

Episode 20: 夏家三千金 

No comments:

Post a Comment