Sunday, August 26, 2012

Let's watch the Meteor Shower [Eng Sub] [Chinese Mainland Tv Drama Series]


Cast

  • Zheng Shuang as Chu Yu Xun
  • Zhang Han as Murong Yun Hai
  • Yu Hao Ming as Duanmu Lei
  • Wei Chen as Ye Shuo
  • Zhu Zi Xiao as Shangguan Rui Qian

Let's watch the Meteor Shower (Eng Sub) (Chinese Mainland Tv Drama Series)

 

No comments:

Post a Comment