Thursday, August 30, 2012

My Daughter / 夏家三千金 / Xia Jia San Qian Jin [Eng Sub] [Taiwan Drama Tv Series]

 Posted ImagePosted Image


Part 1: My Daughter 夏家三千金 (Xia Jia San Qian Jin) [Episode 01-40]
Part 2: My Daughter 愛情真善美 (Ai Qing Zhen Shan Mei) [Episode 41-80]
Total Episode 80

Main Casting:
 • Tiffany Tang Yan 唐嫣 as Xia Tian Mei 夏天美
 • Qi Wei 戚薇 as Xia You Shan 夏友善
 • Zhang Meng 張檬 as Yang Zhen Zhen 楊真真
 • Roy Chiu (Qiu Ze) 邱澤 as Yan Ge 嚴格
 • Baron Chen Chu He 陳楚河 as Zhong Hao Tian 鐘皓天
 • Xu Zheng Xi 徐正曦 as Yan Li Heng 嚴立恆
Extending Casting:
 • Howie Huang 黃文豪 as Xia Zheng Song 夏正松
 • Zheng Wei Li 鄭衛莉 as Yu Jing 于靚
 • Linda Liu 劉瑞琪 as Yang Liu 楊柳
 • Zheng Luo Qian 鄭羅茜 as Sun Xiao Jing 孫曉菁
 • Bian Yuan 邊原 as Tian Hao 田昊
 • Zhang Dan Feng 張丹峰 as Hua Sen 華森
 • Chang Ru Yan 常汝言 as Zhang Xiu Nian (Yan Ge's Granny) 張秀年
 • Wang Jian Xin 王建新 as Yan Ming Zhong 嚴民中
 • Yang Jie Mei 楊洁玫 as Hu Lian Sheng 胡蓮生
 • Cao Yan Yan 曹艷艷 as Wang Xiu Luan 王秀鸞
 
My Daughter / 夏家三千金 / Xia Jia San Qian Jin [Eng Sub] [Taiwan Drama Tv Series]

Episode 1: 夏家三千金

Episode 2: 夏家三千金

Episode 3: 夏家三千金

Episode 4: 夏家三千金

Episode 5: 夏家三千金

Episode 6: 夏家三千金

Episode 7: 夏家三千金

Episode 8: 夏家三千金

Episode 9: 夏家三千金

Episode 10: 夏家三千金

Episode 11: 夏家三千金

Episode 12: 夏家三千金

Episode 13: 夏家三千金

Episode 14: 夏家三千金

Episode 15: 夏家三千金

Episode 16: 夏家三千金

Episode 17: 夏家三千金

Episode 18: 夏家三千金

Episode 19: 夏家三千金

Episode 20: 夏家三千金 

I, My Brother [Eng Sub] [Taiwanese Drama Tv Series]Episodes: 13
Director: Yu Zhong Zhong

Genre: Family, Romance

Filming Location: Taiwan's GaoXiong & Taipei

Filming Period: June 13, 2010 - middle of September 2010 [Done filming already]

Broadcast Network: PTS

Broadcast Period: January 8, 2010 [Malaysia; Confirmed]


Cast

 • Gui Gui {鬼鬼} - as Lu Wei Wei
 • Jack Tan {陈泽耀} - as Da Hui
 • Thomas Guo {郭晓东} - as Da En
 • George Hu {胡宇崴} - as Dennis
 • Amanda Zhou {周晓涵} - as Tiffany
 • Winnie Zhong {鍾欣怡} - as Jessica
 • Jason Zou {邹承恩} - as Xie Jia Hao
 • Ying Cai Ling {應采靈}
 • Na Wei Xin {那维宰}
 • Xie Li Jin {谢丽金}
 • Ye Min Zhi {葉民志}
 • Chen Shu Fang {陳淑芳}
 • Landy Wen {溫嵐}

Synopsis  I, My Brother

Me & My Brother tells about a simple town's 19year-old youth Da Hui (Jack) facing a poor childhood and maturing early together with a 20 year old with an IQ of a 10 year old, older brother Da En (Thomas). They lose both of their parents and depend on their grandmother since at a very young age. He and his childhood friend, Lu Wei Wei (GuiGui) had a relationship of simple love, but fate had them break up and have regrets.


 I, My Brother [Eng Sub] [Taiwanese Drama Tv Series] My Bratty Princess Spinoff [Eng Sub] [Mainland Tv Drama Series]Original title: 【Royal Johnson Medical / Physician】 Unruly Qiao (Diao Man Yu Yi)
Title: 【Royal Johnson Medical / Physician】 Unruly Qiao / My Bratty Princess Spinoff

My Bratty Princess Spinoff [Eng Sub] [Mainland Tv Drama Series]

Episode 1: Unruly Qiao

Episode 2: Unruly Qiao

Episode 3: Unruly Qiao

Episode 4: unruly Qioa

Episode 5: Unruly Qiao

Episode 6: Unruly Qioa

Episode 7: Unruly Qiao

Episode 8: Unruly Qiao

Episode 9: Unruly Qiao

Episode 10: Unruly Qiao

Episode 11: Unruly Qiao

Episode 12: Unruly Qiao

Episode 13: Unruly Qiao

Episode 14: Unruly Qiao

Episode 15: Unruly Qiao

Episode 16: Unruly Qiao

Episode 17: Unruly Qiao

Episode 18: Unruly Qiao

Episode 19: Unruly Qiao

Episode 20: Unruly Qiao

Episode 21: Unruly Qiao

Episode 22: Unruly Qiao

Episode 23: Unruly Qiao

Episode 24: Unruly Qiao

Episode 25: Unruly Qiao

Episode 26: Unruly Qiao

Episode 27: Unruly Qiao

Episode 28: Unruly Qiao

Episode 29: Unruly Qiao

Episode 30: Unruly Qiao

Episode 31: Unruly Qiao

Episode 32: Unruly Qiao

Episode 33: Unruly Qiao

Episode 34: Unruly Qiao

Episode 35: Unruly Qiao

Episode 36: Unruly Qiao

Episode 37: Unruly Qiao

Episode 38: Unruly Qiao
Credit: Viki

The Legend of Zhen Huan / Zhen Huan Zhuan / 后宫·甄嬛传 / Hou Gong: Zhen Huan Zhuan (Mainland Tv Drama Series)Synopsis
This Qing dynasty drama focuses on the schemes in the Inner Palace during Emperor Yong Zheng's reign. The heroine, Zhen Huan (Sun Li), initially a kind and innocent young lady, enters the emperor's harem of beautiful concubines. Zhen Huan discovers that the palace is actually a cruel and harsh place, and decides to abandon her former naive self. She learns how to survive on her own, and eventually earns the affections of the emperor. Could she even dare to wish to become Empress?


The Legend of Zhen Huan / Zhen Huan Zhuan / 后宫·甄嬛传 / Hou Gong: Zhen Huan Zhuan (Mainland Tv Drama Series)


The Legend of Zhen Huan Episode1

The Legend of Zhen Huan Episode 2

The Legend of Zhen Huan Episode3

The Legend of Zhen Huan Episode 4

The Legend of Zhen Huan Episode 5

The Legend of Zhen Huan Episode 6

The Legend of Zhen Huan Episode 7

The Legend of Zhen Huan Episode8

The Legend of Zhen Huan Episode 9

The Legend of Zhen Huan Episode 10Credit: viki

Amaya / Princess Amaya / Bai Amaya / Amaya Warrior Princess (Philippine Drama Tv Series)