Friday, July 13, 2012

Summer Rescue [Eng Sub] [Japanese Drama]นักแสดง
  • Mukai Osamu as Hayami Keigo
  • Ono Machiko as Koyama Haruka
  • Koike Eiko as Hirahara Akari
  • Miura Rieko as Koyama Yukino
  • Yamazaki Shigenori as Inoue Koji

Summer Rescue [Eng Sub] [Japanese Drama]
No comments:

Post a Comment