Wednesday, July 11, 2012

Sprout [Eng Sub] [Japanese Drama]นักแสดง
  • Morikawa Aoi (16)
  • Hashimoto Ryosuke (20)
  • Kawakita Mayuko (20)
  • Kojima Fujiko (18)
  • Lewis Jesse (15)
  • Tanaka Juri (16)


เรื่องย่อ Sprout スプラウト
เรื่องราวมาจาก หนังสือการ์ ของผู้เขียน ชื่อ Nanba Atsuko
The love story in 'Sprout' evolves when two high school students, named Souhei and Miku, start living under the same roof after Miku's parents turn their home into a boarding house. 

เรื่องราวความรักของ 'ต้นกล้า' เมื่อนักเรียนมัธยมชื่อ Souhei และ Miku เริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันหลังจากที่พ่อแม่ของ Miku เปิดบ้านของพวกเขาให้เป็นบ้านกินนอน


Sprout スプラウト [Eng Sub] [Japanese Drama]


Source: dramaepisode.com

No comments:

Post a Comment