Wednesday, July 4, 2012

Kid Gang ทีมใหญ่กระเตงฟัด [ซับไทย – บรรยายไทย] [Korean Drama]นักแสดง
  • Son Chang Min as Kang Geo Bong
  • Lee Ki Woo as Lee Kal Nal
  • Lee Jong Soo as Ma Hong Gu
  • Baek Sung Hyun as Oh Han Pyo
  • Kim Bin Woo as Jung Do Hee
  • Im Ho as Jo Pyo Gi
  • Kim Jung Nan as Young Su

Kid Gang 키드갱 [ซับไทย – บรรยายไทย] [Korean Drama]Credit: 3206

No comments:

Post a Comment