Saturday, June 2, 2012

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] [Mainland Series]


เรื่องราวของการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เป็นเจ้ายุทธจักรกับการหักหลัง นักฆ่าหมู่บ้านสุขสันต์ได้รับคำสั่งจาก กงกง ให้ไปเอาสารลับการโค่นบัลลังค์ของหลี่ซูเทียน จากซุนอี๊เปาะ เกาเหล่าใต้ที่เป็นเจ๊ใหญ่ของหมู่บ้านสุขสันต์ ส่งชิงเหวิ่นไปทำงานชิ้นนี้ ชินเหวิ่นขอทำงานชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้าย เพราะต้องการอยู่อย่างสงบกับเสี่ยวเตี๊ยะ สาวคนรักที่ไม่รูว่าเขาเป็นนักฆ่า ชิงเหวิ่นไปที่หมู่บ้านปัญญาของซุนอี้เปาะ ได้พบกับเหอชิงเพอื่นในวัยเยาว์ที่คิดว่าหายสาบสูญไปแล้ว ที่จริงเกาเหล่าต้าส่งมาเป็นสาย เหอชิงถูกจับได้และถูกสังหาร ทำให้ชิงเหวิ่นผิดหวังและคิดจะลาวงการเสียทีแต่ติดที่รับปากเกาเหล่าต้าว่า ต้องทำงานนี้ให้เสร็จ แต่คงไม่สำเร็จได้ง่ายอย่างที่คิดนักเพราะ มันมีเบื้องหลังที่เขาเองก็คาดไม่ถึง

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword  [พากย์ไทย] [Mainland Series]

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 1-1
กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 1-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 2-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 2-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 3-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 3-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 4-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 4-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 5-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 5-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 6-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 6-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 7-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 7-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 8-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 8-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 9-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 9-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 10-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 10-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 11-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 11-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 12-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 12-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 13-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 13-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 14-1 

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 14-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 15-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 15-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 16-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 16-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 17-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 17-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 18-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 18-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 19-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 19-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 20-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 20-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 21-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 21-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 22-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 22-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 23-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 23-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 24-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 24-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 25-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 25-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 26-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 26-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 27-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 27-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 28-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 28-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 29-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 29-2


กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 30-1

กระบี่ผีเสื้อสะท้านภพ Meteor Butterfly Sword [พากย์ไทย] ตอนที่ 30-2


เครดิต: uk13   รหัส: doo-series.com

No comments:

Post a Comment