Wednesday, June 13, 2012

รถทัวร์ที่ IU จะใช้สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศ IU Real Fantasy 2012!

 
 
IU อวดรถทัวร์ที่เธอจะใช้สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศของเธอ IU Real Fantasy 2012

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2012 เธอเขียนที่ Twitter ของเธอว่า “มาถึงอัลซานแล้วค่ะ! ฉันมีทัวร์ด้วยค่ะ! ตอนนี้ฉันจะเดินทางไปทั่วประเทศด้วยรถทัวร์คันนี้ค่ะ”


เธอกล่าวเพิ่มว่า “ชาวอัลซานคะ ถ้าคุณเห็นรถทัวร์นี้ อย่าลืมโบกมือคุณด้วยนะคะ!”ที่มา :
blike

No comments:

Post a Comment