Sunday, May 27, 2012

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] [Jp-Series]


นักแสดง

 • Ito Atsushi as Taguchi Kohei
 • Nakamura Toru as Shiratori Keisuke

Team Batista

 • Ihara Tsuyoshi as Kiryu Kyoichi
 • Miyagawa Daisuke as Narumi Ryo
 • Shaku Yumiko as Otomo Naomi
 • Shirota Yu as Himuro Koichiro
 • Tsurumi Shingo as Kakitani Yuji
 • Suzuki Hiroki as Sakai Toshiki
 • Toda Masahiro (戸田昌宏) as Haba Kanshi

Tojo University Medical Department

 • Natori Yuko as Fujiwara Makoto
 • Hayashi Ryuzo as Takashina Kenta
 • Chisun as Miyahara Kanako
 • Uemura Chika (うえむらちか) as Hoshino Kyoko
 • Enoki Takaaki as Kurosaki SeiichiroTeam Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] [Jp-Series]

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 01-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 01-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 02-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 02-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 03-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 03-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 04-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 04-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 05-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 05-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 06-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 06-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 07-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 07-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 08-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 08-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 09-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 09-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 10-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 10-2

Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 11-1
Team Batista no Eiko [ซับไทย – บรรยายไทย] Ep 11-2


No comments:

Post a Comment