Monday, May 14, 2012

Suzy ปลื้มที่ยอจินกู (Yeo Jin Goo) ชื่นชมเธอ

 
 
Suzy จากวง miss A ตอบเกี่ยวกับความชื่นชมที่ยอจินกู (Yeo Jin Goo) ในรายการ Entertainment Relay - Star ON AIR ทางสถานี KBS

ในวันที่ 12 พฤษภาคมเธอได้มาร่วมในรายการและแสดงความรู้สึกของเธอที่ถูกเลือกเป็นซีลิบิตี้ที่ยอจินกูอยากทำงานด้วย


เธอกล่าวว่า "ยอจินกูนั้นอายุน้อยกว่าฉัน 2 ปีค่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าน้องชายจริงๆ ของฉัน แต่เขาก็ทำให้ใจของฉันเต้นแรงค่ะ"


เมื่อขอให้เธอฝากวีดีโอข้อความให้เขา Suzy ทำท่าน่ารักๆ ที่ทำให้แฟนๆ หลายคนประทับใจและกล่าวว่า "ฉันอยากทำงานกับคุณเช่นกันค่ะ ไว้มาทำงานด้วยกันนะคะ! สู้ๆ!"


Suzy เริ่มในช่วง 2:08 นาที


ที่มา : Blike 

No comments:

Post a Comment