Sunday, May 27, 2012

เรื่องย่อ Mahoro Ekimae Tada Benriken [Jp-Series]
ชื่อเรื่อง: Mahoro Ekimae Tada Benriken / まほろ駅前番外地
สถานี: TV Tokyo
วันที่ออกอากาศ: 2013


นักแสดง
  • Eita - Keisuke Tada
  • Ryuhei Matsuda - Haruhiko Gyoten

เรื่องย่อ Mahoro Ekimae Tada Benriken [Jp-Series]
เมืองสมมติของ Mahoro, Keisuke ธาดา (Eita) & Haruhiko Gyoten (Ryuhei Matsuda) เป็นสองสามสิบคนหย่าร้างบางสิ่งบางอย่างที่เรียก "benriya" (งานที่แปลกสำหรับเช่า) ธุรกิจ ละครแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในหน่วยงานของตนซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากสถานี
No comments:

Post a Comment