Sunday, May 13, 2012

Imminent Crisis 《一触即发》 2012
Chinese Title: 一触即发 (based on the book 一触即发 by Zhang Yong)
English Title:
Imminent Crisis
Producer:
Li Xue Hong (李学红)
Director:
Gan Lu (甘露)
Broadcast Date:
2012

นักแสดง

Wallace Chung as Yang Mu Chu / Yang Mu Ci
Li Li Qun as Yang Yu Hua / Yang Yu Bo
Yang Rui as He Ya Shu
Xu Cui Cui as Li Xin Hong
Li Yue as Rong Hua
Bai Fan as Du Lu Ning
Liu Da Wei as Rong Sheng
Li Ying as Xu Yu Zhen
Xue Yan as Fang Zhi Tong
Ding Zi Ling as Yu Xiao Jiang
Xu Ming (徐明) as Lao Yu (Old Mr. Yu)
Zhao Jing Wen (赵景文) as Han Zheng Qi
Liao Xue Qiu as Si Tai Tai (4th Mistress) / Yang Mu Lian
Zhu Jian Jun (朱健钧) as Xiao Yue Chun
Xiao Xiao Hua (萧晓华) as A Chun
Ren Wei (任伟) as Liu Yun Pu
Ai Ru as Lu A Zhen
Wang Ying Yue (王虞粤) as A Ying
Yang Yi Jun (杨贻钧) as Da Tai Tai (1st Mistress)
Liu Jie (刘洁) as San Tai Tai (3rd Mistress)
 

เรื่องย่อ Imminent Crisis 《一触即发》 2012
Yang Mu Chu and Yang Mu Ci were twin brothers separated at a young age who grew up under very different circumstances during chaotic times in 1930s Shanghai. Overcoming initial misunderstandings and other obstacles, the two eventually join forces to expose and foil a dangerous Japanese military conspiracy. (Credit: Dramawiki)


พี่น้องฝาแฝดที่ถูกยางหมู่จือและยางหมู่ที่แยกออกจากกัน Ci ในวัยหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันมากในช่วงเวลาที่วุ่นวายในช่วงทศวรรษที่ 1930 เซี่ยงไฮ้ การเอาชนะความเข้าใจผิดครั้งแรกและอุปสรรคอื่น ๆ ของทั้งสองในที่สุดก็เข้าร่วมกองกำลังเพื่อแสดงและฟอยล์อันตรายสมรู้ร่วมคิดกับทหารญี่ปุ่น

 

No comments:

Post a Comment