Sunday, May 13, 2012

Heroes of the Sui & Tang Dynasties 隋唐演义
Title: 隋唐演义 / Sui Tang Yan Yi
English title: Heroes in Sui & Tang Dynasties
Also known as: Heroes of Sui and Tang
Genre: Romanticized historical drama
Episodes: TBA
Broadcast network: TBA
Broadcast period: 2012


นักแสดง
Yan Kuan as Qin Qiong
Zhang Han as Luo Cheng
Jiang Wu as Cheng Yao Jin
Du Chun as Li Shi Min
Wang Li Ke as Zhang Zi Yan
Bai Bing as Xiao Mei Niang
Ying Er as Shan Ying Ying (Shan Xiong Xin's younger sister)
Liu Xiao Xiao (刘筱筱) as Pei Cui Yun
Wang Bao Qiang as Li Yuan Ba
Fu Da Long as Yang Guang
Chen Hao as Yuwen Cheng Du
Kou Zhen Hai as Li Yuan
Hu Dong as Shan Xiong Xin
Ken Tong as Yang Jian
Norman Tsui as Yuwen Hua Ji
Si Qin Gao Wa as Cheng Yao Jin's mother
Juan Zi as Madam Ning (Qin Qiong's mother)
Wang Jian Xin as Luo Yi (Luo Cheng's father)
Zhang Dian Fei as Li Yuan Ji
Du Yi Heng as Xu Mao Gong
Xiao Rong Sheng as Yang Lin
Shi Tian Shuo as Chai Shao
Wang Jun He (王钧赫) as Pei Yuan Qing
Zhang Hao Xiang as Wang Bo Dang
Sang Ping as Luo Shi Xin
Zhang Ying (张鹰) as You Jun Da
Wu Zhuo Han (吴卓翰) as Li Mi
Xie Ning as Qi Guo Yuan
Song Lei Tao as Li Ru Hui


No comments:

Post a Comment