Sunday, May 13, 2012

Gong Sum Gai / Gong Xin Ji / Palace Scheme / Beyond the Realm of Conscience - ศึกบุปผาวังมังกร
นักแสดง
ตระกูลหลิว (Lau Family)
* เสอซือม่าน (Charmaine Sheh) รับบท หลิวซันห่าว (Lau Sam Ho / 劉三好)
     o Chan Si Wai รับบท หลิวซันห่าวในวัยเด็ก
* หยางอี้ (Tavia Yeung) รับบท เหยาจินหลิง (Yiu Kam Ling / 姚金鈴)
     o Leung Wai Yan รับบท เหยาจินหลิงในวัยเด็ก
* Crystal Tin รับบท Kong Choi King 江采瓊

ตระกูลหลี่ (Lee Family)
* Susan Tse รับบท Kwok 郭氏
* หานม่านลี่ (Mary Hon) รับบท ไทเฮา (Empress Dowager Cheng / 鄭太后)
* Eric Li รับบท Lee Yau 李宥
* เฉินหาว (Moses Chan) รับบท หลี่อี้ (ฮ่องเต้) (Lee Yee / 李怡)
     o Lawrence Ng รับบท หลี่อี้ในวัยเด็ก
* Edwin Siu รับบท Lee Yim 李炎

Man Family
* Cheung Kwok Keung รับบท Man Kim Fung 萬劍鋒
* Yvonne Lam รับบท Suen Ka Bik 孫家碧
* Selena Li รับบท Man Bo Yin 萬寶賢

Royal Court
* Kevin Cheng รับบท Ko Hin Yeung 高顯揚
* Lau Dan รับบท Lee Tak Yu 李德裕
* Lee Kwok Lun รับบท Ma Yuen Zi 馬元贄
* Ram Tseung รับบท Bo Kat Cheung 布吉祥
* Vin Choi รับบท Bo Siu Seon 布小順
* Leo Tsang รับบท Doctor Si 史太醫

Emperor
* เย่ชุ่ยชุ่ย (Tracy Yip) รับบท Wong 王氏
* Mandy Cho รับบท Ho 何氏
* Lily Li รับบท Mother Tsui 徐媽媽
* Vivi Lee รับบท Kam Leung 琴娘
* Lily Ho รับบท Chi Lan 紫蘭
* Chung Yuk Ching รับบท Sau Lin 秀蓮
* Ching Hor Wai รับบท Choi Chung Ping 蔡仲屏
* หมีเซียะ (Michelle Yim) รับบท จงเสี่ยเสีย (Chung Suet Ha / 鍾雪霞)เรื่องย่อ Gong Sum Gai / Gong Xin Ji / Palace Scheme / Beyond the Realm of Conscience - ศึกบุปผาวังมังกร
สมัยราชวงศ์ถัง สำนักนางกำนัลเป็นองค์กรหนึ่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวังหลังซึ่งประกอบ ด้วย สี่หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายเครื่องประดับ ฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่ายโภชนาการ และฝ่ายออกแบบ หลิวซันห่าว (เสอซือม่าน) และเหยาจินหลิง (หยางอี้) 2 สาวเดินทางเข้าวังหลวงเป็นนางกำนัลฝึกหัดตั้งแต่เล็ก โดยที่ทั้งสองต่างมีไหวพริบและสติปัญญาดีทั้งคู่ เนื่องจากหลิวซันห่าวมีจิตใจที่ใสซื่อและบริสุทธิ์ ทำให้นางเป็นที่โปรดปรานของย่วนชุ่ยหยุน (กวานจี๋อิง) นางกำนัลฝ่ายเครื่องประดับ และจงเสี่ยเสีย (หมีเซียะ) นางกำนัลฝ่ายเสื้อผ้า 

เหตุการณ์ในชีวิตของหลิวซันห่าวดูเหมือนจะได้รับแต่สิ่งดีดี ถ้าไม่เพียงแต่ว่า เพราะความดีของหลิวซันห่าว เป็นต้นเหตุให้นางกำนัลทั้งคู่ต่างแย่งชิงกัน เพื่อให้ได้นางมาเป็นลูกศิษย์!!!

หลิวซันห่าวยึดมั่นคำสอนของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วจนขึ้นใจ “ทำดี พูดดี คิดดี” ประพฤติตัวอยู่ในคุณธรรมยึดมั่นคุณงามความดี ท่ามกลางผู้คนในวังซึ่งเต็มไป ด้วยความจอมปลอมและความไม่จริงใจ

อีกด้านหนึ่ง เหยาจินหลิงกลับเป็นคนที่มักใหญ่ใฝ่สูง เห็นแก่ผลประโยชน์เป็นสำคัญโดยทำทุกอย่างเพื่อให้นางได้เป็นพระสนมของ ฮ่องเต้ ทั้งที่หลิวซันห่าวหลงรักเกา เสี่ยนหยาง (เจิ้งเจียหยิ่ง) บัณฑิตที่มีความสันทัดเชิงหมากรุก แต่เมื่อเหยาจินหลิงพบว่าหลี่อี้(เฉินหาว) ผู้เป็นฮ่องเต้ ทรงโปรดปรานหลิวซันห่าวเป็นพิเศษ ก็ทำให้นางเกิดความริษยาขึ้นมา เพื่อรักษาฐานะพระสนม เหยาจินหลิงจึงใส่ร้ายป้ายสีว่าหลิวซันห่าวลอบปลงพระชนม์ไทเฮา (หานหม่าลี่) อันเป็นความผิดโทษประหารชีวิต แต่ฉันใดฉันนั้น แม้ว่าแผนการจะแยบยลเพียงใดก็ย่อมมีข้อผิดพลาด ฝีมือแก่กล้าสักเพียงใดก็ย่อมมีจุดบอด เหยาจินหลิงจึงต้องประสบเคราะห์กรรมตามการกระทำของตนที่มุ่งคิดร้ายต่อผู้ อื่นที่เป็นคนดี

ภาพยนตร์จีนชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของคน โดยผ่านหลิวซันห่าวและ เหยาจินหลิงสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีเท่านั้นที่ยังความผาสุกสู่สังคม 

No comments:

Post a Comment