Saturday, May 26, 2012

Drunken to Love You [ซับไทย – บรรยายไทย] [Tw-Series]
 
นักแสดง
Rainie Yang เป็น Lin Xiao Ru 
Joseph Chang เป็น Song Jie Xiu
Tiffany Xu เป็น Tang Ai WeiDrunken to Love You [ซับไทย – บรรยายไทย] [Tw-Series]


 

No comments:

Post a Comment