Sunday, May 13, 2012

Cuo Dan Yuan Yang 《错点鸳鸯》Title: Cuo Dan Yuan Yang 《错点鸳鸯》
Producer: Hunan TV programs, Wang Ting Pictures Shanghai Co., Ltd.
Broadcast: April 2012
Broadcast Channel
: Hunan TV Program
Shooting Time: September 20, 2011 - November 27, 2011


Cast:
Zhao Li Ying (赵丽颖) as Su Huan Er / Yang Yi Liu
Qi Ji (戚迹) as Shi Wu Ji
Han Dong (韩栋) as Shi Wu Hen
Song Yi (宋轶) as Qin Qiu Yu
Zhou Fang (周放) as Liang Yu Shi
Ma Wen Long (马文龙) as Mu Rong Fu


นักแสดง:
Zhao Li Ying (赵丽颖) เป็นซูเฮือน Er / Yang Yi Liu
ฉีจี (戚迹) เป็น Shi Ji Wu
ฮันดง (韩栋) เป็น Hen Shi Wu
เพลง Yi (宋轶) เป็น Qin Yu Qiu
โจวฝาง (周放) เป็นเหลียงหยูชิ
Ma Wen ยาว (马文龙) เป็นหมู่ Rong Fu
No comments:

Post a Comment