Sunday, May 13, 2012

Bao Qing Tian The Legend Of Baiyutang - เปาบุ้นจิ้น เทพผู้ทรงธรรม 江湖夜雨十年灯之白玉堂 / 江湖夜雨十年灯(白玉堂传奇)
นักแสดง
จินเชาฉิน (Jin Chao Qun / 金超群) รับบท เปาบุ้นจิ้น (Bao Qing Tian / 包青天)
กวานหลี่เจี๋ย (Eddie Kwan) รับบท จั่นเจา (Zhan Zhao / 展昭)
หยางจื่อ (Yang Zi Shi / 杨子饰) รับบท ไป๋อี้ถัง (Bai Yu Tang / 白玉堂)


เรื่องย่อ
นับแต่โบราณ กาล ตามประวัติศาสตร์มีราชวงศ์ต่างๆมากมาย มีทั้งที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แผ่นดิน ตลอดจนทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟ ราชสำนักไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแก่งแย่ง ชิงอำนาจ เหยียบย่ำขุนนางที่ซื่อสัตย์จงรักภักดี ในสังคม ไม่สามารถหลีกหนีการฉ้อราษฏร์บังหลวง การรีดไถ ผู้มีอิทธิพล ขุนนางและพ่อค้าสมคบคิดกันแสวงหาประโยชน์ ย่ำยีรังแกชาวบ้าน

ถ้าหากมีขุนนางที่มีความซื่อสัตย์ เปี่ยมด้วยความยุติธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวบ้าน กำจัดคนชั่ว อภิบาลคนดี ขุนนางผู้นั้นก็จะได้ใจมวลชน เป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ ภาพยนตร์จีนชุดนี้ให้ความสำคัญแก่ตัวไป๋อี้ถังเป็นตัวเดินเรื่อง ในการถ่ายทอดประสบการณ์ในยุทธภพของจอมยุทธผู้นี้ ไม่ว่าจะเป็นความทะนงองอาจ ความเจ้าสำราญ ตลอดจนด้านมืดและด้านสว่างของคน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงรัก โลภ โกรธ หลง บุญคุณความแค้นที่ยากจะสลายลงได้ แต่สัจธรรมที่ทุกคนพึงสังวรณ์ก็คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วNo comments:

Post a Comment