Friday, May 25, 2012

เรื่องย่อ Bang Attack / โกลาหล ปล้นซ้อนปล้น (O-ring)
เรื่องย่อ Bang Attack / โกลาหล ปล้นซ้อนปล้น (O-ring)
แบกีโร”  ผู้ไม่เคยทำผิดกฎหมายมาก่อนในชีวิต  แต่เขากลับตัดสินใจปล้นธนาคารเพื่อนำเงินไปรักษา  “ยอนฮี”

ลูกสาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง และขณะที่ปล้นธนาคารอยู่นั้น โจรปล้นธนาคารตัวจริงก็บุกเข้าปล้นธนาคารแห่งเดียวกันกับกีโร

No comments:

Post a Comment