Saturday, May 26, 2012

เรื่องย่อ Allure Snow / 倾城雪 / Qing Cheng Xue [Mainland Drama]

ชื่อเรื่อง: 倾城雪 / Qing Cheng Xue / Allure Snow
ประเภท: โรแมนติก, ดราม่าระยะเวลา
จำนวนตอน: 50
ออกอากาศ: Anhui ทีวี, เซินเจิ้นทีวี, เจียงซูทีวี, เทียนจินทางทีวี (
Anhui TV, Shenzhen TV, Jiangsu TV, Tianjin TV)
ระยะเวลาออกอากาศ: 2012-Nov-12 เริ่มต้น @ 19:30


นักแสดง 


เรื่องย่อ Allure Snow  / 倾城雪 / Qing Cheng Xue  [Mainland Drama]

------- 

No comments:

Post a Comment