Friday, May 11, 2012

เรื่องย่อ อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds
เรื่องย่อ
เหล่า หนุ่มสาวที่ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยโครงการ 7 SEEDS ที่ช่วยรักษามนุษยชาติเอาไว้จากมหาภัยพิบัติอุกกาบาตยักษ์ตกใส่โลก กำลังดำเนินชีวิตอย่างสิ้นหวัง ในตอนนั้นเอง คนที่อยู่กระจัดกระจายกันก็เริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้น….!
อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 22
อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 21

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 20

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 19

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 18

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 17

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 16

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 15

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 14

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 13

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 12

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 11

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 10

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 09

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 08

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 07

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 06

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 05

อ่านการ์ตูนเรื่อง 7Seeds ตอนที่ 04

No comments:

Post a Comment