Friday, February 10, 2012

เรื่องย่อ The Last Empress เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม [ซีรี่ย์เกาหลี]นักแสดงนำ
ลีมียอน   รับบท   พระมเหสีเมียงซอง  
มูนกึนยอง  รับบท   มินจายอง  
ลีจินนึง  รับบท   พระเจ้าโกจง 
ยูคองกึน  รับบท   แทวานกุน  
ชองคยองซอน  รับบท   ลีซังกุง  
คิมยงนิม  รับบท   พระพันปีโช  
ลียองโฮ  รับบท   องค์ชายฮุงยิน  
คิมฮโยวอน  รับบท   มินซึนโฮ  
 ลีแจอึน  รับบท   ชางซังกุง  
ฮงอิลควอน  รับบท   ฮงกิลฮุน


เรื่องย่อ
พระมเหสี เมียงซอง ทรงเป็นพระมเหสีที่ทรงอัจฉริยภาพ ด้านการปกครองของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี ทรงครองอำนาจเป็นเวลายาวนานถึงสามสิบปีจนกระทั่งแผ่นดินโชซอนล่มสลาย

พระมเหสี เมียงซอง ทรงเป็นพระมเหสีพระองค์สุดท้ายของแผ่นดินโชซอน ทั้งยังเป็นความหวังสุดท้ายอีกด้วย พระนางเป็นเพียงสามัญชนที่ถูกคัดเลือกเข้าวังหลวงเพื่อเป็นพระมเหสีของพระ เจ้าโกจง เดิมทีพระนางเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่เชื้อพระวงศ์ใช้ประโยชน์เท่านั้น แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระนางก็ทำให้พระนางทรง เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ไม่เพียงสามารถรักษาสถานภาพของพระนางเอาไว้ได้ ทั้งยังสามารถถวายความช่วยเหลือพระสวามีของพระนางให้หลุดพ้นจากการควบคุมของ เชื้อพระวงศ์อีกด้วย
 
จักรวรรดิญี่ปุ่นหมายครอบครองแผ่นดินโชซอน ด้วยความที่พระมเหสี เมียงซอง ทรงตั้งปณิธานว่าจะปกปักรักษาแผ่นดินโชซอนไว้ให้ได้ พระนางจึงทรงตัดสินพระทัยจากคนที่พระนางรักและคนที่รักพระนางไปเพื่อเจริญ สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ทางด้านกิจการภายในพระนางก็ทรงปฏิรูปการปกครองสมัยใหม่ เนื่องจากจักรวรรดิญี่ปุ่นเห็นพระมเหสี เมียงซอง เป็นเสี้ยนหนามจึงได้ส่งนักฆ่าลอบปลงพระชนม์พระนาง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามชมได้ใน เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม


No comments:

Post a Comment