Monday, February 20, 2012

เรื่องย่อ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม ตอนที่ 5 ซีรี่ย์เกาหลี

ประจำวันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 2555

แท วานกุนเข้าประชุมขุนนางในภาคเช้า แทวานกุนมีคำสั่งให้คนจับตาดูความเคลื่อนไหวของแชฮียอน ทำให้หัวหน้ามหาดเล็กรู้สึกไม่ชอบมาพากลขึ้นมา    พระพันปีโชทรงเห็นด้วยกับความคิดเห็นของพระมเหสีที่ให้พระเจ้าโกจงทรงว่า ราชการด้วยพระองค์เอง แต่ถ้าหากเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็เพียงเปลี่ยนแต่น้ำไม่ ต้องเปลี่ยนยา พระมเหสีทรงมีพระประสงค์แต่งตั้งองค์ชายฮุงยินเป็นหัวหน้าองครักษ์  แทวานกุนเข้าเฝ้าเพื่อหยั่งเชิงทดสอบพระเจ้าโกจงด้วยการทูลถามพระเจ้าโกจง ว่าพระองค์ทรงคิดถึงพระองค์เองหรือพสกนิกรเป็นสำคัญ หากคิดถึงชาติแผ่นดินเป็นสำคัญ จำต้องกล้ำกลืนต่อการเหยียดหยาม จากนั้นแทวานกุนก็หยิบยกประวัติศาสตร์จีนขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ เมื่อพระเจ้าโกจงทรงสดับเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงมีท่าทีอ่อนลง ทรงกรรแสงตำหนิพระองค์เองว่าอกตัญญู ลีซังกุงมีคำสั่งให้นางกำนัลนำยันต์ไปฝังไว้ที่พระตำหนักหลวงเพื่อให้พระ เจ้าโกจง         ทรงเปลี่ยนพระทัยกลับมาโปรดปรานนางดังเดิม  พระเจ้าโกจงทรงมีพระราชโองการปลดซอซังดิลเจ้ากรมกลาโหม,ซอซัง โพเจ้ากรมอาญา มินซึนโฮเชษฐาพระมเหสีรับตำแหน่งเจ้ากรมกลาโหมไม่พ้นหนึ่งเดือนก็ถูกปลด ขุนนางที่ถูกปลดจากตำแหน่งได้คืนตำแหน่ง แทวานกุนจับตาดูความเคลื่อนไหวแชฮียอนซึ่งดูเหมือนว่าชอยฮียอนกำลังจะถวายฏี กา พระมเหสีทรงหวังว่าด้วยดุลยพินิจของพระเจ้าโกจงทำให้พระองค์ทรงว่าราชการ ด้วยพระองค์เอง พระมเหสีทรงมีพระบัญชาให้มินคยอมโฮไปตามแชฮียอนมาเข้าเฝ้าเพื่อให้แชฮียอน ถวายฏีกาต่อพระเจ้าโกจงต่อไป มินคยอมโฮอ้างแทวานกุนให้ตนปล่อยข่าวหลอกแชฮียอนเพื่อให้แชฮียอนรู้เนื้อ ความในราชโองการของพระเจ้าโกจง

แช ฮียอนร่างฏีกาตลอดทั้งคืนเพื่อทูลถวายพระเจ้าโกจง พระพันปีทรงกังวลว่าพระเจ้าโกจงจะทรงอ่อนแอจึงได้เสด็จยังตำหนักที่ประทับ เพื่อเตือนพระสติพระเจ้าโกจง แทวานกุนเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจงโดยทูลเชิญพระองค์เสด็จตำหนักตำหนักทรงงานเพื่อ พบบรรดาขุนนางใหญ่ พระมเหสีทรงขัดขวางไม่ให้แทวานกุนเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจง เว้นเสียแต่ฆ่าพระนางเสียก่อน แทวานกุนโกรธมากทูลคาดคั้นเอาความจริงจากพระเจ้าโกจงว่าเป็นพระราชประสงค์ ของพระองค์หรือไม่  พระเจ้าโกจงทรงลังเลพระทัย พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงว่าพระองค์ต้องทรงว่าราชการด้วยพระองค์เอง จะอยู่ใต้อาณัติของพระบิดาอีกต่อไปไม่ได้ แทวานกุนทำได้เพียงทูลเสนอคำแนะนำเท่านั้น พระพันปีทรงสนับสนุนความคิดเห็นของพระมเหสีทำให้ต้องล่าถอยกลับไป บรรดาขุนนางในราชสำนักต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ฏีกาของแชฮียอนกันไปต่างๆนาๆ แทวานกุนเชื่อว่าพระเจ้าโกจงทรงไม่สามารถทอดทิ้งตนซึ่งเป็นพระบิดาไปได้ อย่างแน่นอน บรรดาขุนนางใหญ่ที่สนับสนุนแทวานกุนต่างพากันทูลขอให้พระเจ้าโกจงทรงมีรับ สั่งคุมขังแชฮียอน  ลงโทษอย่างหนัก  ถอนฏีกาที่เสนอมา พระพันปีทูลเสนอพระเจ้าโกจงอย่าได้ทรงอ่อนข้อให้บรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนัก เป็นอันขาด ขอให้พระองค์ทรงกระทำในสิ่งที่พระราชาควรกระทำ

พระ พันปีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงให้ทรงฉวยโอกาสใช้ฏีกาของแชฮียอน ปฏิรูปการปกครองดำรงฐานะพระราชาอย่างเต็มตัวเสียที เพื่อคุ้มครองพระมเหสีทรงปลอดภัย พระเจ้าโกจงจึงทรงมีรับสั่งให้สามเสนาบดีเข้าเฝ้า พระองค์ทรงประกาศปลดแชฮียอนออกจากราชการกลับบ้านเกิด รุ่งขึ้น พระองค์จะทรงออกว่าราชการด้วยพระองค์เอง แทวานกุนโกรธมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงทรมาณแชฮียอนเพื่อให้ยอมรับสารภาพ รุ่งขึ้นแทวานกุนสั่งให้เสนาบดีและขุนนางในราชสำนักพากันทูลลาออกจากราชการ เพื่อบีบบังคับพระเจ้าโกจง พระเจ้าโกจงทรงกริ้วมากจึงทรงมีพระบัญชาให้องค์ชายฮุงยินและลีคยองฮา นำมหาดเล็กคุ้มครองความปลอดภัยให้แชฮียอนในเวลาเดียวกัน  พระมเหสีทูลแนะนำพระเจ้าโกจงให้ทรงมีราชโองการห้ามแทวานกุนเข้าวังหลวงอีกต่อไป พระเจ้าโกจงทรงให้คำมั่นต่อพระมเหสีว่าพระองค์จะทรงคุ้มครองพระนางอย่างดี ลีซังกุงปรารถนาให้แทวานกุนมีอำนาจในวังหลวงเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งคุ้ม ครองนางได้ แทวานกุนเข้าวังหลวงยามวิกาลเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าโกจง แต่กลับถูกมหาดเล็กห้ามไม่ให้เข้าวังหลวง เนื่องจากแทวานกุนไม่สามารถเข้าวังหลวงได้จึงจำเป็นต้องเดินทางกลับ พระเจ้าโกจงทรงตัดสินพระทัยตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกกับแทวานกุน ชางซาปังหัวหน้าองครักษ์เสนอแทวานกุนนำกำลังบุกเข้าวังหลวง

แท วานกุนขับไล่บรรดาขุนนางใหญ่ออกไปเพื่ออยู่ตามลำพัง รุ่งขึ้น พระเจ้าโกจงทรงประกาศนับแต่นี้เป็นต้นไปพระองค์จะทรงว่าราชการด้วยพระองค์ เอง เนื่องจากแทวานกุนสามารถบุกเข้ามาในวังหลวงได้ทุกเมื่อ พระเจ้าโกจงจึงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมเหสีด้วยการเข้าเฝ้าปรึกษาหารือ พระพันปี  พระพันปีทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา รับใช้ราชสำนัก มหาเสนาบดี,เสนาบดีฝ่ายซ้ายและเสนาบดีฝ่ายขวาซึ่งลาออกจากราชการไปแล้วเมื่อ เห็นวิกฤตวังหลวงคลี่คลายจึงอยากกลับมารับใช้ราชสำนักอีกครั้ง  แต่น่าเสียดายกลับถูกห้ามเข้าวังหลวงพระพันปีทูลเสนอพระเจ้าโกจงทรงแต่งตั้งคิมพยองกีเป็นมหาเสนาบดี แทวานกุนมีความประสงค์เข้าเฝ้าพระเจ้าโกจงเพื่อปรึกษาหารือกับพระองค์ แต่กลับถูกพระเจ้าโกจงทรงปฏิเสธ   พระเจ้าโกจงทรงมีพระประสงค์ให้แทวานกุนไปจากเมืองหลวงแทวานกุนยังคงไม่เชื่อว่าพระเจ้าโกจงทรงทอดทิ้งตนเพียงเพราะหลงเชื่อคนรอบ ข้าง แต่เมื่อได้ยินพระเจ้าโกจงทรงยยืนกรานให้ตนไปจากเมืองหลวงก็รู้สึกตกใจเป็น อันมาก มินคยอมโฮน้องชายของนายหญิงแนะนำแทวานกุนไปจากเมืองหลวงชั่วคราวเสียก่อน นายหญิงเข้าวังหลวงทูลตำหนิพระเจ้าโกจงทรงแล้งน้ำพระทัยต่อพระบิดา พระมเหสีทรงฉลองพระองค์สีขาวเสด็จยังตำหนักชางฟู  พระนางทรงคุกเข่าอยู่ที่หน้าตำหนักเพื่อขอขมาแทวานกุน เมื่อแทวานกุนได้ยินว่าพระมเหสีเสด็จมาก็โกรธมากจนกระอักเลือดออกมา

แท วานกุนกระอักเลือดไม่หยุด พระมเหสีซึ่งกำลังทรงครรภ์ทรงคุกเข่าขอขมาแทวานกุนที่ตำหนักชางต๊อก ทำให้พระเจ้าโกจงทรงเป็นห่วงความปลอดภัยของพระมเหสีเป็นอันมาก ชายามินรำพันเพื่อให้พระเจ้าโกจงทรงเห็นถึงความดีของพระบิดา พระเจ้าโกจงกลับทรงต่อว่าพระบิดาเอาตัวเองเป็นใหญ่ ไม่เชื่อถือไว้วางใจลูกชาย ชายามินรับลีซังกุงและลูกชายซึ่งไร้ที่พึ่งพิงให้พักอยู่ท่ตำหนัก วุนยอน พระเจ้าโกจงทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงไม่มีวันทรยศหักหลังพระบิดาเป็นอันขาด  ลมเย็นยามค่ำคืน   พระมเหสียังคงทรงคุกเข่าอยู่โดยทรงยืนยันว่าถ้าหากแทวานกุนยังไม่ไปจากเมืองหลวง พระนางก็จะทรงไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาด แทวานกุนตื้นตันใจมากเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าโกจงทรงกรรแสงเพราะตน อดีตมหาเสนาบดีเยี่ยมเยียนแทวานกุน แต่กลับถูกขัดขวางไม่ให้เข้าพบ พระพันปีทูลพระเจ้าโกจงให้ทรงเห็นเจตนาดีของพระมเหสีที่ขอขมาแทวานกุนแทน พระองค์ ชายามินให้คนไปทูลเชิญพระมเหสีเสด็จกลับพระตำหนัก แต่พระมเหสีกลับทรงปฏิเสธ แทวานกุนจึงแนะนำชายามินไปทูลเชิญพระมเหสีเสด็จกลับพระตำหนักด้วยตัวเองโดย ให้ทูลพระนางว่าฟ้าสางตนจะไปจากวังหลวง  ชายามินทูลพระมเหสีว่าแทวานกุนยินดีไปจากวังหลวงตามพระประสงค์   ขอให้พระมเหสีทรงช่วยเหลือให้พ่อลูกได้พบหน้าร่ำลากันสักครั้ง พระมเหสีทรงมองออกว่าแทวานกุนต้องการให้พระเจ้าโกจงทรงรั้งตนเองเอาไว้ พระเจ้าโกจงทรงซาบซึ้งพระทัยในความช่วยเหลือของพระมเหสี  พระเจ้าโกจงทรงอ้างต่อพระเชษฐาว่าพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้พระบิดาไป ตรวจสอบเรื่องที่ชาวต่างชาติขุดสุสานหลวงเพื่อให้ไปจากวังหลวง เพื่อหลีกเลี่ยงคำครหาว่าอกตัญญู พระเจ้าโกจงทรงมีพระประสงค์ให้พระบิดาเขียนจดหมายแสดงเจตนาที่จะไปจากเมืองหลวงด้วยตนเอง

คิมพ ยองฮักแนะนำคิมพยองกุกพี่ชายให้ฉวยโอกาสที่พระเจ้าโกจงทรงเรืองอำนาจเข้า ถวายตัวเป็นมหาเสนาบดี มินคยอมโฮเชษฐาพระมเหสี รวมทั้งลีคยองฮาและองค์ชายฮุงยินต่างพากันหมายปองตำแหน่งมหาเสนาบดี หลังจากที่    แทวานกุนรู้เหตุผลที่แท้จริงที่พระเจ้าโกจงทรงมีพระประสงค์ให้ตนเขียนจดหมาย เพื่อไปจากเมืองหลวงแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมากไม่อยากพบพระเจ้าโกจงอีกต่อไป นอก จากนี้ยังตระหนักดีว่าคิมพยองกีเคียงข้างให้การสนับสนุนพระมเหสี เชื่อว่าต้องเป็นความคิดคิมพยองกีอย่างแน่นอน แทวานกุนเขียนจดหมายถึงลูกชายโดยมีเนื้อหาใจความว่าพระเจ้าโกจงทรงว่าราชการ ด้วยพระองค์เองได้แล้ว ถึงเวลาแล้วที่ตนต้องกลับบ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย วิตกกังวลแต่เพียงการสถาปนาองค์รัชทายาทเท่านั้น หวังว่าพระองค์ทรงสถาปนาลูกชายลีซังกุงเป็นองค์รัชทายาท พระเจ้าโกจงไม่ได้ทรงเปิดเผยเนื้อหาในจดหมายที่เกี่ยวกับการสถาปนาองค์ รัชทายาทต่อพระมเหสี พระมเหสีทรงตระหนักดีว่าถ้าหากพระนางไม่สามารถมีพระประสูติการพระโอรส แทวานกุนจะต้องปลดพระเจ้าโกจงเพื่อที่ตนขึ้นครองราชย์แทน ด้วยเหตุนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสมานฉันท์กับแทวานกุนอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ แทวานกุนกำชับทุกคนให้ตัดขาดการติดต่อกับผู้ที่ไปมาหาสู่โดยตระเตรียมการ เดินทางกลับตำหนักวุนยอนในภายภาคหน้

แทวานกุนขึ้นไปบนเขามองลงไปที่วังหลวงซึ่งอยู่เบื้องล่าง รำพันออกมาว่าตำหนักคยองบกไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สูงศักดิ์หรืออย่างไร จากนั้นก็หวนนึกถึงความพยายามที่ตนทำให้ลูกชายได้เป็นพระราชาในวันนี้    พระมเหสีทรงเชื่อมั่นในพระเจ้าโกจงทรงสามารถว่าราชการด้วยพระองค์เอง      นับตั้งแต่บทบาทในราชสำนักของแทวานกุนตลอดสิบปีมานี้ยุติลง ถึงแม้ว่าแทวานกุนมีความดีความชอบสามารถขับไล่ชาวต่างชาติไปได้ก็ตาม ทว่านโยบายปิดประเทศกลับทำให้โชซอนล้าหลัง พระมเหสีทรงเตือนพระสติพระเจ้าโกจงว่าคนของแทวานกุนยังมีอยู่ในราชสำนัก นโยบายที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการเปิดประเทศ การปิดประเทศเป็นเหตุให้ต่างชาติใช้เป็นข้ออ้างเข้ามารุกราน การเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามา ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชาติบ้านเมืองเป็นหนทางเดียวที่ทำให้โชซอนอยู่รอดได้   

พระ มเหสีทรงจัดวางผู้คนเพื่อถวายงานพระเจ้าโกจง พระเจ้าโกจงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมเหสีโดยยึดความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง คิมพยองฮัก,ลีคยองฮา,ฮงซุนมกและลียูวอนคนเหล่านี้ต่างได้รับความไว้วาง พระทัยจากพระเจ้า   โกจง องค์ชายฮุงยินถูกเสนาบดีฝ่ายซ้ายดึงมาช่วยงาน มินซึนโฮเชษฐาพระมเหสีไม่พอใจที่ได้รับคำสั่งให้ไปอารักขาเมืองโซวอน   พระพันปีโชทรงไม่เห็นด้วยที่พระมเหสีทรงดำเนินนโยบายเปิดประเทศปล่อยให้ ศาสนาคริสต์เป็นที่แพร่หลาย     พระเจ้าโกจงทรงตรัสว่าต้องพึ่งพาบรรดาขุนนางใหญ่ในราชสำนัก พระองค์ทรงนำความเห็นของพระบิดาเสนอต่อท่ประชุมขุนนางโดยไม่ได้หยิบยกเรื่องการสถาปนาองค์รัชทายาทขึ้นมาแม้แต่น้อย 

พระมเหสีทรงอธิบายต่อเชษฐาถึงความสำคัญของการอารักขาเมืองโซวอนซึ่งเป็น เส้นทางสำคัญที่แทวานกุนใช้เดินทางกลับเมืองหลวง  มินซึนโฮปลื้มใจมากที่ตนได้รับความไว้วางใจจากพระมเหสี    พระมเหสีทรงมีรับสั่งให้ลีซังกุงเข้าเฝ้า  แต่ลีซังกุงกลับกำเริบเสิบสานถึงแม้ต้องตายก็ไม่ยอมไปเข้าเฝ้า   ทำให้พระมเหสีทรงสนองความต้องการของลีซังกุงด้วยการประทานยาพิษให้นาง พระนางทรงให้คำมั่นว่าจะทรงดูแลลูกชายของนางเป็นอย่างดี พระเจ้าโกจงทรงได้รับหนังสือทูลสอบถามถึงเรื่องของแทวานกุนไม่ขาดสาย  พระเจ้าโกจงทรงเห็นด้วยที่พระมเหสีทรงดูแลรับผิดชอบวังหลัง      พระมเหสีทรงยกเว้นโทษตายให้ลีซังกุง   จากนั้นพระนางก็ทรงหยิบยกคำมั่นสัญญาที่มีต่อกันในอดีตขึ้นมาเพื่อเตือน สติลีซังกุงให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อย่าได้บังอาจกำเริบเสิบสานอีกต่อไป    พระพันปีทรงชื่นชมพระมเหสีที่ทรงไว้หน้าลีซังกุง   จากนั้นพระนางก็ทรงมีพระเสาวนีย์ถึงเรื่องที่พระเจ้าโกจงทรงมีคำมั่นสัญญา ต่อแทวานกุนที่ว่า เมื่อลูกชายของลีซังกุงมีอายุครบเก้าปีก็จะทรงสถาปนาเป็นองค์รัชทายาท หวังว่าพระมเหสีจะทรงมีพระโอรสในเร็ววัน มิฉะนั้นแทวานกุนจะต้องกลับมาอย่างแน่นอน พระพันปีทรงสร้างห้องอภิบาลในตำหนักซีเจิ้งถัง อีกด้านหนึ่ง พระพันปีก็ทรงเสนอตัวช่วยเหลือ    ราชกิจของพระเจ้าโกจง 

 

เรื่องย่อ เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม ตอนที่ 5 ซีรี่ย์เกาหลี  อ่านเรื่องย่อออนไลน์

No comments:

Post a Comment